ماه خون http://mahekhun92.mihanblog.com 2018-12-15T09:07:49+01:00 text/html 2013-11-10T14:01:49+01:00 mahekhun92.mihanblog.com رضا . من نخواهم ماند در حسرتت... http://mahekhun92.mihanblog.com/post/3 <img class="shrinkToFit" alt="http://s4.picofile.com/file/7999540321/big_man_nakhaham_mand_dar_hasratat_karbala_1.jpg" src="http://s4.picofile.com/file/7999540321/big_man_nakhaham_mand_dar_hasratat_karbala_1.jpg" height="634" width="448"> text/html 2013-11-10T14:00:00+01:00 mahekhun92.mihanblog.com رضا . عاشورا و نهضت حسینی،نقطه ی تحول تاریخ http://mahekhun92.mihanblog.com/post/2 <p style="text-align:right" align="right"><br><img class="decoded" alt="http://s4.picofile.com/file/7998415799/Ashura_sms_92.jpg" src="http://s4.picofile.com/file/7998415799/Ashura_sms_92.jpg"></p><p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">عاشورا فقط یک روز خاص نیست،تنها روز به نیزه رفتن سر پسر پیامبر مسلمانان نیست،تنها روز کشته شدن<span>&nbsp; </span>امام سوم شیعیان نیست که اگر اینطور بود اکنون هر قیامی در سرزمین اسلامی بر پایه ی عاشورا و نهضت کربلا شکل نمی گرفت.</span> </p><p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">مسیحیان اعتقاد به کشته شدن حضرت مسیح روی صلیب دارند اما کشته شدن مسیح هرگز برای آن ها یک نقطه ی تحول نبود،بعد از کشته شدن مسیح هیچ گونه قیام جدی صورت نگرفت و تا امروز هم هیچ کدام از کشور های مسیحی برای قیام بر علیه ظلم، روز کشته شدن مسیح را نقطه ی آغاز خود قرار نمی دهند.</span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">در حالی که عاشورا و کربلا و نهضت امام حسین(ع) به هنگام وقوع یک تحول بزرگ ایجاد کرد که هنوز هم باعث تحولات تاریخی،سیاسی و فرهنگی می شود.</span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">بعد از قیام امام حسین و روی دادن واقعه ی کربلا شاهد قیام های زیادی بر علیه<span>&nbsp; </span>ظلم و ستم بودیم،قیام توابین،قیام مختار ثقفی و قیام ابومسلم خراسانی...</span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">وحتی پس از گذشت هزار و چهارصد سال این نقش تحول ساز نه تنها کمرنگ تر نشده بلکه<span>&nbsp; </span>هویداتر هم گشته است،هیچ کس نمی تواند منکر این باشد که انقلاب تحول ساز امام خمینی<span>&nbsp; </span>بر پایه ی نهضت حسینی کربلا بوده است.</span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">انقلابی که امروز هم سر مشق ملت های عربی برای انقلاب شده است.</span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">در واقع همین عاشوراست که به انسان ظرفیت وصل شدن به انقلاب جهانی حضرت مهدی را می دهد،همانطور که در احادیث ائمه<span>&nbsp; </span>در مورد یاری کنندگان امام زمان می خوانیم که آن ها از خراسان و با پرچم های سیاه(پرچم های عزای امام حسین) قیام می کنند.</span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">این را در نوشته ی کارشناسان غربی هم می توان دید،وقتی که آن ها شیعه را کبوتری بلند پرواز با دوبال سرخ امام حسین و بال سبز حضرت مهدی تعریف می کنند که آنقدر بالا می پرد که تیرهای دشمنان به او نمی رسد.</span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">و خود حضرت مهدی هم طبق روایات خود را ادامه دهنده و منتقم امام حسین معرفی می کند و این نشان اهمیت قیام امام حسین و نهضت عاشورا در <span>&nbsp;</span>آماده سازی جهان برای ظهور دارد.</span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">گستره ی عاشورا و کربلا در احادیث بسیار گسترش یافته است.</span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">طبق تعالیم شیعه:هر روز عاشورا وهر جایی کربلاست..</span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">بله،این قاعده عاشورا و کربلا را تبدیل به شاه کلیدی برای باز کردن همه ی درهای بسته و شمشیری برای مبارزه با ظلم و ستم معرفی می کند.</span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">هر وقت ظلمی باشد آن زمان عاشوراست و هر جا بر مظلومی ستم شود آن جا کربلاست و هر نهضت ضد ظلمی میتواند یک نهضت حسینی باشد.<a name="_GoBack"></a></span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">پایگاه خبری هفت چشمه اردل</span></p> text/html 2013-10-19T14:11:21+01:00 mahekhun92.mihanblog.com رضا . نوبت محرم شد... http://mahekhun92.mihanblog.com/post/1 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><br><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://cdn.donbaler.com/1/1367861922347227_orig.jpg" src="http://cdn.donbaler.com/1/1367861922347227_orig.jpg" height="306" width="433"></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="AR-SA">خیز و جامه نیلی کن روزگار ماتم شد<br>دور عاشقان آمد نوبت محرم شد<br></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>●</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="AR-SA">نبض جاده بیدار از بوی خون خورشید است<br>کوفه رفتن مسلم گوی</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">ی</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="AR-SA">ا مسلّم شد<br></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>●</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="AR-SA">ماه خون گواه آمد جوش اشک و آه آمد<br>رایت سیاه آمد ، کربلا مجسم شد<br></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>●</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="AR-SA"></span></p>